Povrat robe

Vraćanje robe


Da li Vam se dogodilo da naručite više proizvoda te ustanovite da Vam je bilo koji od njih prevelik tj. da Vam ne odgovara veličina ili da Vam sam proizvod ne odgovara, čak i ako ste ga zamišljali drugačije?

Ukoliko proizvod želite vratiti, molimo Vas da ispunite priloženi obrazac te ga zajedno sa paketom pošaljete na adresu: Kibuba d.o.o. Avenue Mall 2. kat Avenija Dubrovnik 16 10 000 Zagreb


Kibuba d.o.o. jamči za kvalitetu robe uvoznika, odnosno proizvođača robe. Artikli imaju garanciju, ako je to navedeno na garancijskom listu. Garancija vrijedi prilikom pridržavanja uputstava na garancijskom listu i uz priložen račun. Garancijski rok je naveden na garancijskom listu ili na računu.

Informacija o garanciji je navedena i na stranicama gdje je proizvod predstavljen. Ukoliko informacije o garanciji nema, proizvod nema garanciju ili podatak o tome trenutno nije poznat. U ovom slučaju kupac može kontaktirati prodavača koji će osigurati ažuriranu informaciju.

U slučaju kvara zbog nepravilnog korištenja, nemarnog održavanja, mehaničkog kvara i kvara u slučaju više sile, garancija ne vrijedi. Isto tako garanciju ne možete iskoristiti u slučaju da su na robi vidljiva rukovanja drugih, neovlaštenih osoba, prilikom pogrešnog rukovanja, odnosno nemarnog održavanja.

U slučaju da s naručenim proizvodima niste zadovoljni, imate u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, pravo da u roku od 14 dana od preuzimanja robe firmu obavijestite (elektronski, telefonom ili običnom poštom pri čemu se kao rok za pravovremeno predanu poštu računa datum od trenutka kada kupac posjeduje proizvod), o odstupanju od ugovora prilikom čega, u skladu sa zakonom, niste dužni navesti razloge za odstupanje, a Kibuba d.o.o. Vam toplo preporučuje da ispunite obrazac za zamjenu/ vraćanje robe, tako da moguće pogreške i slabosti popravimo. Proizvode morate vratiti najkasnije u roku od trideset dana nakon odstupanja od ugovora, a proizvodi moraju biti neupotrebljeni i neoštećeni, osim u slučaju kvara na robi kojeg nije prouzročio kupac. Jedini trošak koji tereti kupca prilikom vraćanja robe je trošak neposrednog vraćanja. Vraćanje se računa za pravovremeno ukoliko je pošiljka predana u propisanom roku. Novac za vraćene artikle ćemo Vam uplatiti na Vaš račun općom uplatnicom ili ćemo Vam novac zaračunati prilikom sljedeće kupovine. Novac ćemo Vam uplatiti najkasnije za 14 dana od obvestila o vraćenju robe.

Prodavač ne treba primiti odkupne pošiljke ili pošiljke koje ne odgovaraju njegovim općim uvjetima poslovanja. Robu je moguće i osobno donijeti na poslovnu jedinicu firme.

Izuzeće odgovornosti

Reklamaciju stvarne greške potrošač ima pravo prijaviti za svaki kupljeni proizvod koji ima garanciju ili garancije uopće nema.
Potrošač stvarnu grešku može reklamirati kod prodavača i to u roku od 2 mjeseca od otkrića stvarne greške te u roku od 2 godine od kada je proizvod preuzet od strane kupca. Potrošač može po vlastitom izboru zahtijevati:

(1) Popravak,

(2) Povrat novca u iznosu proporcionalnom nastalom oštećenju,

(3) Zamjenu proizvoda
(4) Povrat punog iznosa.

Prilikom ostvarivanja svojih prava, potrošač je dužan u izvješću o oštećenju proizvoda trgovcu dostaviti precizan opis oštećenja te trgovcu omogućiti pregled proizvoda. Ukoliko je oštećenje neosporno, trgovac je dužan što prije, najkasnije u roku od 8 dna, poštovati zahtjev potrošača. Ukoliko postoji spor o oštećenju, trgovac je dužan dostaviti pisani odgovor potrošaču u roku od 8 dana.
12.5